Casa > Costum

Ens ofereix serveis personalitzats a més de la gamma de rendiment cristall materials disponibles a través del catàleg.

Costum: Material final és propietari i únic

Serveis personalitzats estan disponibles per a cristall senzill Materials per servir el làser, òptica, camp de la física. Amb la nostra experiència de monocristalls, podem oferir suport continu de recerca i desenvolupament a través de fabricació.

També podem oferir una gran varietat de serveis relacionats, incloent:

Creixement cristal·lí de volum

Fabricació de volum

Assemblea de mòdul

Nova promoció de cristall

Exemples de servei personalitzat de vidres:

Amfitrió

Ions de dopatge

YAG (Y3Al5O12 )

CE, Pr, Nd, Sm, UE, Gd, Tb, Ho, Er, Tm, IB, V, Cr, Mn, Fe, Co

LuAG (Lu3Al5O12 )

ND, Ho, Er, Tm, IB, Ce

YLuAG (YxLu3-xAl5O12)

TM, Ce

YSAG (Y3ScyAl5-yO12)

ND, Tm, IB

GSAG (Gd3SCyAl5-yO12)

ND, IB

GSGG (Gd3SCyGa5-yO12)

ND, Cr, Er, IB

HoAG (Ho3Al5O12)

Er

ErAG (Er3Al5O12)

Ho

YbAG (IB3Al5O12)

TmAG (Tm3Al5O12)

Ho

GGG (Gd3Ga5O12)

ND, Cr, Co, Er, Pr, IB

YGG (Y3Ga5O12)

ND, Tm

YGAG (Y3GayAl5-yO12)

ND, Tm

YSGG (Y3SCyGal5-yO12)

Er, Cr, Nd, Sc, Gd

Any següent (Lu3Ga5O12)

ND, IB, Ce

YAP (YAlO3)

PR, Nd, UE, Tb, Ho, Er, Tm, Cr, Mn, Co, V, Ti

YbAlO3

YSO (Y2SiO5)

CE, Pr, Nd, UE, Tb, Ho, Er, Tm, IB, Cr

Y2Si2O7

TB, IB

Mg2SiO4

Cr, Mn

CaWO4

PR, Nd, Er, IB, Fe

SrWO4

SM, UE, Er, Mn

BaWO4

SM, UE

SrMoO4

SM, UE

Sr5(PO4)3F

IB

Al2O3

TI, Cr, C, Nd

Y2O3

ND, UE, Tm, Er, IB

IB2O3

Gd2O3

ND

SC2O3

ND

CaSrF2

ND, UE, Mn

BaSrF2

ND, UE, Mn

SrF2

ND, UE, Mn

NaF

ND, UE, Mn

LiF

ND, UE, Mn